Pracoviště - RektorátHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

EO|OK|KAN|OPTČ|OŘLZ|OVZN|OC|OPR|OIAK|OKR|OMVI|OVČ|OSASP
OSA|PR|PRO

996     Ekonomický odbor
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 117Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Iva Navrátilová
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          Oddělení finanční účtárny
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          Oddělení mzdové účtárny
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 124Fax: -- neuveden --E-mail: leona.abudayyehova@mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Leona Abudayyehová
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          Oddělení práce a mzdy
Telefon: +420 545 135 129Fax: -- neuveden --E-mail: iva.navratilova@mendelu.cz
Vedoucí: Bc. Šárka Hubatková
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          Oddělení rozpočtu
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Lenka Jurková
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          Referát centrálního skladu
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 081Fax: +420 545 135 081E-mail: jan.horak@mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Jan Horák
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          Referát evidence majetku
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

980     Kancelář kvestora
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Libor Sádlík, DiS.
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


981     Kancelář rektora
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 004Fax: +420 545 211 128E-mail: rektor@mendelu.cz
Vedoucí: Mgr. Bc. Markéta Vejrostová
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          Kancelář rektora
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          Sekretariát rektora
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

953     Odbor pro podporu tvůrčí činnosti
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 196Fax: -- neuveden --E-mail: projekty@mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikací


          954     Oddělení vědy a výzkumu
Zemědělská 1, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Veronika Mlejnková, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          957     Projektové oddělení
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 196Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Mgr. Bc. Ondřej Veselý
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          956     Referát transferu technologií
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://www.ctt.mendelu.cz
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikací


927     Odbor řízení lidských zdrojů
Web: http://orlz.mendelu.cz/
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          989     Oddělení personální a sociální
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://orlz.mendelu.cz/
Telefon: +420 545 135 110Fax: -- neuveden --E-mail: eva.sofkova@mendelu.cz
Vedoucí: JUDr. Lenka Povolná
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          987     Oddělení personálního rozvoje
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Mgr. Olga Korvasová
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


920     Odbor veřejných zakázek a nákupu
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Mgr. Iveta Farkačová
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          926     Oddělení veřejných zakázek
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 182Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          Referát nákupů v dynamickém nákupním systému
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          Referát technické podpory veřejných zakázek
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


928     Oddělení controllingu
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Jiří Klimeš
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


986     Oddělení komunikace a marketingu
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Mgr. Jiřina Studenková
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


984     Oddělení kontroly a interního auditu
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 102, +420 603 473 014Fax: +420 545 136 032E-mail: ryznar@mendelu.cz
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

925     Oddělení kvality a rizik
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://www.okrit.mendelu.cz
Telefon: +420 545 135 224Fax: -- neuveden --E-mail: okrit@mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Veronika Vejrostová
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          Referát kvality
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          Referát rizik
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          Referent oddělení
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

923     Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://www.mendelu.cz
Telefon: +420 545 135 100Fax: +420 545 135 100E-mail: int.rec@mendelu.cz
Vedoucí: Mgr. Lukáš Kala, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznam
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznam


921     Oddělení pro vzdělávací činnost
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 101Fax: -- neuveden --E-mail: studijni@mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Anděla Matiášová, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          Referát pro kvalitu vzdělávací činnosti a akreditace
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          Referát pro studijní záležitosti
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

910     Oddělení spisové a archivní služby a podatelna
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          Centrální podatelna
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          Referát spisové služby
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          Univerzitní archiv
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


929     Oddělení strategie a analýz
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Mgr. Martina Pechová
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          Referát účelových zařízení
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 032Fax: +420 545 135 032E-mail: vaclav.zdimal@mendelu.cz
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


983     Právní oddělení
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: JUDr. Tamara Kolísková
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


990     Provozní odbor
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Pavel Kubíček
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          992     Oddělení energetiky
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Jiří Zajíček
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          991     Oddělení správy a údržby
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Ľuboslav Drobáň
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


                    Referát bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 114Fax: +420 545 135 114E-mail: rihanek@mendelu.cz
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


                    Referát ochrany majetku
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                    Referát podpory služeb
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                    Referát správy budov
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          994     Oddělení vozového parku
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ivana Švaňhalová
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          993     Stavební oddělení
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 098Fax: +420 545 135 096E-mail: lhelan@mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Lenka Helánová
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam