Pracoviště - RektorátHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

|
OK|
|
OPTČ
|
|
|
OC
|
OPR|
|
|
|
|
|
PR
|
PRO

996     Ekonomický odbor
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 117
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Iva Navrátilová
Sekretariát: -- neuveden --

          Oddělení finanční účtárny
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
Oddělení mzdové účtárny
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 124
Fax: -- neuveden --
E-mail: leona.abudayyehova@mendelu.cz
Sekretariát: -- neuveden --
telefonní seznam


          Oddělení práce a mzdy
Telefon: +420 545 135 129
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: Bc. Šárka Hubatková
Sekretariát: -- neuveden --

          
Oddělení rozpočtu
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Lenka Jurková
Sekretariát: -- neuveden --

          Referát centrálního skladu
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 081Fax: +420 545 135 081E-mail: jan.horak@mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Jan Horák
Sekretariát: -- neuveden --
telefonní seznam
Zaměstnanci


          
Referát evidence majetku
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

980     Kancelář kvestora
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Libor Sádlík, DiS.
Sekretariát: -- neuveden --

981     Kancelář rektora
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 004
Fax: +420 545 211 128
Vedoucí: Mgr. Bc. et Bc. Markéta Vejrostová
Sekretariát: -- neuveden --

          Kancelář rektora
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
Sekretariát rektora
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

953     Odbor pro podporu tvůrčí činnosti
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 196
Fax: -- neuveden --
E-mail: projekty@mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --


          
954     Oddělení vědy a výzkumu
Zemědělská 1, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
957     Projektové oddělení
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 196
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam


          
956     Referát transferu technologií
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --

927     Odbor řízení lidských zdrojů
Zemědělská 1665/1, 61300 Brno
Web: http://orlz.mendelu.cz/
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
987     Oddělení personálního rozvoje a benefitů
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
Personální referát
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 110Fax: -- neuveden --E-mail: eva.sofkova@mendelu.cz
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


          Referát podpory zahraničních zaměstnanců
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          Referát přijímání zaměstnanců
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

920     Odbor veřejných zakázek a nákupu
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
926     Oddělení veřejných zakázek
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 182
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnanců
Zaměstnanci


          
Referát nákupů v dynamickém nákupním systému
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
Referát technické podpory veřejných zakázek
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

928     Oddělení controllingu
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


986     Oddělení komunikace a marketingu
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Mgr. Jiřina Studenková
Sekretariát: -- neuveden --

984     Oddělení kontroly a interního auditu
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 102, +420 773 765 023
Fax: +420 545 136 032E-mail: martin.svitil@mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Martin Svítil, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci


925     Oddělení kvality a rizik
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://www.okrit.mendelu.cz
Telefon: +420 545 135 224Fax: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam


          Referát kvality
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
Referát rizik
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
Referent oddělení
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

921     Oddělení pro vzdělávací činnost
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 101
Fax: -- neuveden --E-mail: studijni@mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Anděla Matiášová, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --


          
Referát pro kvalitu vzdělávací činnosti a akreditace
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
Referát pro studijní záležitosti
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

910     Oddělení spisové a archivní služby a podatelna
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
Centrální podatelna
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
Telefonní seznam


          
Referát spisové služby
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
Univerzitní archiv
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

929     Oddělení strategie a analýz
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Zuzana Židová, Ing. Mgr. Martina Pechová
Sekretariát: -- neuveden --


          
Referát účelových zařízení
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 032
Fax: +420 545 135 032
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
telefonní seznam


983     Právní oddělení
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: JUDr. Tamara Kolísková
Sekretariát: -- neuveden --

990     Provozní odbor
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Pavel Kubíček
Sekretariát: -- neuveden --


          
992     Oddělení energetiky
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
991     Oddělení správy a údržby
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam


          
          
Referát bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 114
Fax: +420 545 135 114E-mail: rihanek@mendelu.cz
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
telefonní seznam
Telefonní seznam


                    
Referát ochrany majetku
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                    
Referát podpory služeb
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
Referát správy budov
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
994     Oddělení vozového parku
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


          
993     Stavební oddělení
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 098
Fax: +420 545 135 096
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnanců