Pracoviská - Botanická zahrada a arboretum


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

951     Botanická zahrada a arboretum
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefón: +420 545 223 606
Fax: +420 545 223 693
E-mail: info.zahrada@mendelu.cz
Vedúci: Ing. Michal Pavlík
Sekretariát: Markéta Čivišová
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
ZamestnanciBrožúra publikáciíZáverečné práce