Pracoviště - Botanická zahrada a arboretumHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

951     Botanická zahrada a arboretum
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://arboretum.mendelu.cz/
Telefon: +420 545 223 606Fax: +420 545 223 693E-mail: info.zahrada@mendelu.cz
Sekretariát: Markéta Čivišová