Pracoviště - Botanická zahrada a arboretum


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

951     Botanická zahrada a arboretum
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 223 606
Fax: +420 545 223 693
Sekretariát: Markéta Čivišová
Zaměstnanci
Garantované předměty	Telefonní seznam
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
ZaměstnanciTelefonní seznamZávěrečné práce