Pracoviská - Informační centrum


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

944     Informační centrum
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://ic.mendelu.cz
Telefón: +420 545 135 031Fax: -- neuvedené --E-mail: jana.kratochvilova@mendelu.cz
Vedúci: Bc. Ing. Jana Kratochvílová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií