Pracoviště - Informační centrumHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

944     Informační centrum
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://ic.mendelu.cz
Telefon: +420 545 135 031
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: Bc. Ing. Jana Kratochvílová
Sekretariát: -- neuveden --