Pracoviská - Ústřední knihovna


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

943     Ústřední knihovna
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://knihovna.mendelu.cz
Telefón: +420 545 135 040
Fax: -- neuvedené --
E-mail: perlova@mendelu.cz
Vedúci: Bc. Vladimíra Perlová
Sekretariát: -- neuvedené --