Pracoviště - Ústřední knihovnaHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

943     Ústřední knihovna
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://knihovna.mendelu.cz
Telefon: +420 545 135 040
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: Bc. Vladimíra Perlová
Sekretariát: -- neuveden --