Pracoviště - Ústřední knihovna


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

943     Ústřední knihovna
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 040Fax: -- neuveden --E-mail: perlova@mendelu.cz
Sekretariát: -- neuveden --