Pracoviště - Vydavatelství


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

942     Vydavatelství
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 132 810
Fax: -- neuveden --
E-mail: milan.hosek@mendelu.cz
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznam
Zaměstnanci