Pracoviská - Vydavatelství


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

942     Vydavatelství
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://vydavatelstvi.mendelu.cz
Telefón: +420 545 132 810Fax: -- neuvedené --E-mail: milan.hosek@mendelu.cz
Vedúci: Mgr. Milan Hošek
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam