Pracoviště - Audiovizuální centrumHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

941     Audiovizuální centrum
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 021
Fax: -- neuveden --
E-mail: avc@mendelu.cz
Vedoucí: Bc. Michal Puna
Sekretariát: -- neuveden --