Pracoviště - Ústav vědecko-pedagogických informací a služebHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

AVC||ÚK|V

941     Audiovizuální centrum
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://avc.mendelu.cz
Telefon: +420 545 135 021Fax: -- neuveden --E-mail: avc@mendelu.cz
Vedoucí: Bc. Michal Puna
Sekretariát: -- neuveden --


943     Ústřední knihovna
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://knihovna.mendelu.cz
Telefon: +420 545 135 040Fax: -- neuveden --E-mail: perlova@mendelu.cz
Vedoucí: Bc. Vladimíra Perlová
Sekretariát: -- neuveden --
telefonní seznam
Telefonní seznamPublikace


942     Vydavatelství
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 132 810Fax: -- neuveden --E-mail: milan.hosek@mendelu.cz
Vedoucí: Mgr. Milan Hošek
Sekretariát: -- neuveden --