Pracoviská - Celoškolská pracoviště


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

BZA|CSA|OIT|ÚVIS

951     Botanická zahrada a arboretum
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://arboretum.mendelu.cz/
Telefón: +420 545 223 606Fax: +420 545 223 693E-mail: info.zahrada@mendelu.cz
Vedúci: Ing. Michal Pavlík
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce


          Referát architektonické tvorby zeleně
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          Referát pěstování a výzkumu dřevin
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          Referát výzkumu a pěstování orchidejí
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          Referát výzkumu a pěstování skalniček a trvalek
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

932     Centrum sportovních aktivit
Web: http://csa.mendelu.cz
Telefón: +420 541 212 698, +420 730 184 381Fax: -- neuvedené --E-mail: jakub.havel@mendelu.cz
Vedúci: Mgr. Jakub Havel, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznam
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznam


          Referát metod výuky sportovních disciplín
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          Sekretariát
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


960     Odbor informačních technologií
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Stratos Zerdaloglu
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií


          964     Oddělení informačních systémů
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Petr Novák
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          965     Oddělení infrastruktury
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Jiří Passinger
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjekty
ZamestnanciTelefónny zoznamProjekty


          966     Oddělení ekonomických systémů
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Aleš Vincenc
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjekty
ZamestnanciTelefónny zoznamProjekty


          967     Oddělení koncových stanic
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Michaela Rydvalová, Bc. Jakub Olšar
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjekty
ZamestnanciTelefónny zoznamProjekty


          968     Oddělení podpory provozu IT
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Dr. Ing. Jiří Rybička
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjekty
ZamestnanciTelefónny zoznamProjekty


          Referát administrativy a PR
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Mgr. Alena Milichovská
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


940     Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://uvis.mendelu.cz
Telefón: +420 545 135 036Fax: -- neuvedené --E-mail: svobodov@mendelu.cz
Vedúci: Ing. Věra Svobodová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií


          941     Audiovizuální centrum
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://avc.mendelu.cz
Telefón: +420 545 135 021Fax: -- neuvedené --E-mail: avc@mendelu.cz
Vedúci: Bc. Michal Puna
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií


          944     Informační centrum
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://ic.mendelu.cz
Telefón: +420 545 135 031Fax: -- neuvedené --E-mail: jana.kratochvilova@mendelu.cz
Vedúci: Bc. Ing. Jana Kratochvílová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií


          943     Ústřední knihovna
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://knihovna.mendelu.cz
Telefón: +420 545 135 040Fax: -- neuvedené --E-mail: perlova@mendelu.cz
Vedúci: Bc. Vladimíra Perlová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií


          942     Vydavatelství
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://vydavatelstvi.mendelu.cz
Telefón: +420 545 132 810Fax: -- neuvedené --E-mail: milan.hosek@mendelu.cz
Vedúci: Mgr. Milan Hošek
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam