Pracoviště - Vnitřní správa LedniceHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

593     Vnitřní správa Lednice
Valtická 337, 69144 Lednice
Telefon: +420 519 367 210
Fax: -- neuveden --E-mail: info@zf.mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Jiří Derganz
Sekretariát: Alena Ryzá
seznam publikací
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikace