Pracoviště - Vnitřní správa Lednice


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

593     Vnitřní správa Lednice
Valtická 337, 69144 Lednice
Web: http://www.zf.mendelu.cz/
Telefon: +420 519 367 210Fax: -- neuveden --E-mail: info@zf.mendelu.cz
Sekretariát: Alena Ryzá
Zaměstnanci
Telefonní seznam
Publikace
Brožura publikací
ZaměstnanciPublikace