Pracoviská - Vnitřní správa Lednice


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

593     Vnitřní správa Lednice
Valtická 337, 69144 Lednice
Web: http://www.zf.mendelu.cz/
Telefón: +420 519 367 210
Fax: -- neuvedené --
E-mail: info@zf.mendelu.cz
Vedúci: Ing. Jiří Derganz
Sekretariát: Alena Ryzá
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií
Telefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií