Pracoviská - Ústav účetnictví a daní


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

114     Ústav účetnictví a daní
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefón: +420 545 132 303Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: Irena Ortcikrová