Pracoviště - Ústav účetnictví a daní


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

114     Ústav účetnictví a daní
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 132 303
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Sekretariát: Irena Ortcikrová
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznam
Projekty
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce
Přehled vypsaných témat
ZaměstnanciTelefonní seznamZávěrečné práce