Departments - Deans Office of the Faculty of HorticultureHelp


All the displayed information about employees is managed by the Personnel Section (HR module of the SAP economic system is a generator of the data). Department information is set by the system integrators at the relevant faculty or department.

591     Deans Office of the Faculty of Horticulture
Valtická 337, 69144 Lednice
Web: http://www.zf.mendelu.cz/
Phone: +420 519 367 220Fax: -- not known --E-mail: info@zf.mendelu.cz
Head of department: Ing. Eva Spěváková
Secretariat: -- not known --
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.podprojekty
StaffSupervised coursesTelephone directoryProjectsPublicationsPublications brochureFinal thesesSummary of topics offered