Pracoviská - Ústav biotechniky zeleně


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

562     Ústav biotechniky zeleně
Valtická 337, 69144 Lednice
Web: http://www.zf.mendelu.cz/
Telefón: +420 519 367 270Fax: -- neuvedené --E-mail: ubz@zf.mendelu.cz
Vedúci: doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Sekretariát: Jana Nováková
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamBrožúra publikáciíPrehľad vypísaných tém