Pracoviště - Ústav biotechniky zeleněHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

562     Ústav biotechniky zeleně
Valtická 337, 69144 Lednice
Web: http://www.zf.mendelu.cz/
Telefon: +420 519 367 270Fax: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Sekretariát: Jana Nováková
seznam zaměstnancůtelefonní seznam.
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyBrožura publikacíPřehled vypsaných témat