Pracoviště - Ústav biotechniky zeleně


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

562     Ústav biotechniky zeleně
Valtická 337, 69144 Lednice
Telefon: +420 519 367 270
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Sekretariát: Jana Nováková