Pracoviská - Ústav zahradní a krajinářské architektury


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

561     Ústav zahradní a krajinářské architektury
Valtická 337, 69144 Lednice
Web: http://www.zf.mendelu.cz/
Telefón: +420 519 367 290Fax: +420 519 367 303E-mail: uzaka@zf.mendelu.cz
Vedúci: doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová
Sekretariát: Vladimíra Pulkrábková
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém