Pracoviská - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

555     Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
Valtická 337, 69144 Lednice
Telefón: +420 519 367 260Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: Ing. Miroslava Viktorinová
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznamProjekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Garantované predmetyTelefónny zoznamPublikácie