Pracoviská - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

555     Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
Valtická 337, 69144 Lednice
Web: http://www.zf.mendelu.cz/
Telefón: +420 519 367 260Fax: -- neuvedené --E-mail: uptzp@zf.mendelu.cz
Vedúci: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Sekretariát: Ing. Miroslava Viktorinová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém