Pracoviště - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

555     Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
Valtická 337, 69144 Lednice
Web: http://www.zf.mendelu.cz/
Telefon: +420 519 367 260
Fax: -- neuveden --E-mail: uptzp@zf.mendelu.cz
Vedoucí: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.