Pracoviště - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

554     Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Valtická 337, 69144 Lednice
Telefon: +420 519 367 320Fax: -- neuveden --E-mail: usmzr@zf.mendelu.cz
Vedoucí: doc. Dr. Ing. Petr Salaš
Sekretariát: Petra Juřenová
ZaměstnanciGarantované předměty
Telefonní seznam
ProjektyPublikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Publikace