Pracoviská - Ústav zelinářství a květinářství


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

553     Ústav zelinářství a květinářství
Valtická 337, 69144 Lednice
Web: http://www.zf.mendelu.cz/
Telefón: +420 519 367 230
Fax: -- neuvedené --E-mail: uzk@zf.mendelu.cz
Vedúci: prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Sekretariát: Bc. Blažena Dobšáková