Pracoviská - Ústav zahradnické techniky


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

552     Ústav zahradnické techniky
Valtická 337, 69144 Lednice
Telefón: +420 519 367 265
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --