Pracoviště - Ústav zahradnické technikyHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

552     Ústav zahradnické techniky
Valtická 337, 69144 Lednice
Web: https://uzat.zf.mendelu.cz/
Telefon: +420 519 367 265
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --