Pracoviská - Ústav ovocnictví


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

551     Ústav ovocnictví
Valtická 337, 69144 Lednice
Web: http://www.zf.mendelu.cz/
Telefón: +420 519 367 240Fax: -- neuvedené --E-mail: uov@zf.mendelu.cz
Vedúci: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
Sekretariát: Bc. Blažena Dobšáková
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém