Pracoviská


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

||
|
PEF
|
ZF
|
|ICV

Mendelova univerzita v Brně
Rektorát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:http://www.mendelu.cz
E-mail:
Telefón:
+420 545 131 111
Fax:+420 545 211 128
 
 
Rektorka:
Prorektor:
Prorektor:prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Prorektorka:
Prorektor:doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Prorektorka:
Kvestor:Ing. Libor Sádlík, DiS.
 
 
Pracoviská
Zamestnanci
Orgány
Kontaktné oddelenie
Telefónny zoznam
Projekty
PracoviskáOrgányKontaktné oddelenie
Publikácie
Brožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témUčebne
Informácie o univerzite
PublikácieZáverečné prácePrehľad vypísaných témUčebneInformácie o univerzite

 
 

Agronomická fakulta
Dekanát: Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C

Web:
http://www.af.mendelu.cz/
E-mail:agro@mendelu.cz
Telefón:
+420 545 133 001
Fax:
+420 545 212 044
 
 
Dekan:
Tajomníčka:
 
 
Pracoviská
Zamestnanci
Orgány
Kontaktné oddelenie
Telefónny zoznam
Projekty
OrgányTelefónny zoznamProjekty
Publikácie
Brožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetov
PublikácieZáverečné práce

 
 

Lesnická a dřevařská fakulta
Dekanát: Zemědělská 3, 61300 Brno

Web:
E-mail:
Telefón:
+420 545 134 001
 
 
Dekan:
prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Tajomník:Ing. Petr Pernica
 
 
PracoviskáZamestnanci
Orgány
Kontaktné oddelenie
Telefónny zoznam
Projekty
PracoviskáOrgányKontaktné oddelenie
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Brožúra Katalóg predmetov
Brožúra publikáciíZáverečné práce

 
 

Zahradnická fakulta
Dekanát: Valtická 337, 69144 Lednice

Web:
E-mail:
Telefón:+420 519 367 211
  
Dekanka:doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Tajomníčka:Ing. Eva Spěváková