Pracoviská


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

|
|
LDF|
|
|
|
ICV

Mendelova univerzita v Brně
Rektorát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:
E-mail:info@mendelu.cz
Telefón:
+420 545 131 111
Fax:
+420 545 211 128
  
Rektorka:
Prorektor:
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Prorektor:prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Prorektorka:
Prorektor:
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Prorektorka:
Kvestor:Ing. Libor Sádlík, DiS.
  

 
 

Agronomická fakulta
Dekanát: Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C

Web:
http://www.af.mendelu.cz/
E-mail:
agro@mendelu.cz
Telefón:
+420 545 133 001
Fax:
+420 545 212 044
 
 
Dekan:
Tajomníčka:Ing. Jacqueline Vochozková
 
 
 
 

Provozně ekonomická fakulta
Dekanát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:
E-mail:
Telefón:
+420 545 132 701
Fax:+420 545 132 797
  
Dekan:
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Tajomník:
  
 
 

Zahradnická fakulta
Dekanát: Valtická 337, 69144 Lednice

Web:
E-mail:
Telefón:
+420 519 367 211
 
 
Dekanka:doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Tajomníčka:
 
 
  

Institut celoživotního vzdělávání
Adresa: Zemědělská 5, 61300 Brno

Web:
E-mail:
Telefón:
+420 545 135 006
 
 
Riaditeľ:
Tajomník: