PracovištěHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

|AF
|
|
|ZF|FRRMS|

MENDELUMendelova univerzita v Brně
Rektorát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:http://www.mendelu.cz
E-mail:
Telefon:
+420 545 131 111
Fax:
+420 545 211 128
 
 
Rektorka:
Prorektor pro tvůrčí činnost:
Prorektor:prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů:
Prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost:
Prorektorka pro internacionalizaci a vnější vztahy:doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.
Kvestor:
Ing. Libor Sádlík, DiS.
 
 

 
 

af
Agronomická fakulta
Děkanát: Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C

Web:
http://www.af.mendelu.cz/
E-mail:
Telefon:
+420 545 133 001
Fax:+420 545 212 044
 
 
Děkan:
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
Tajemnice:
Ing. Jacqueline Vochozková
 
 

 
 

Lesnická a dřevařská fakulta
Lesnická a dřevařská fakulta
Děkanát: Zemědělská 3, 61300 Brno

Web:http://www.ldf.mendelu.cz
E-mail:info.ldf@mendelu.cz
Telefon:+420 545 134 001
  
Děkan:prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Tajemník:
Ing. Petr Pernica
 
 

  

pef
Provozně ekonomická fakulta
Děkanát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:
E-mail:
info@pef.mendelu.cz
Telefon:
+420 545 132 701
Fax:+420 545 132 797
 
 
Děkan:
Tajemník:
 
 
  

Zahradnická fakultaZahradnická fakulta
Děkanát: Valtická 337, 69144 Lednice

Web:
E-mail:
Telefon:
+420 519 367 211
  
Děkanka:
Tajemnice:
 
 
  

frrms
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Děkanát: třída Generála Píky 2005/7, 61300 Brno

Web:
E-mail:info.frrms@mendelu.cz
Telefon:+420 545 136 306
 
 
Děkan:
Tajemník:Ing. Martin Čada
 
 

 
 

icv