Pracoviská - Zahradnická fakulta


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

DZF||
|
ÚO|ÚPK
|
|
ÚŠMZR
|
|
|
ÚZAT|ÚZK
|
VSL

562     Ústav biotechniky zeleně
Valtická 337, 69144 Lednice
Telefón: +420 519 367 270
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Sekretariát: Jana Nováková
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikáciíZáverečné práce
Prehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyZáverečné práce


563     Ústav plánovania krajiny
Valtická 337, 69144 Lednice
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --

554     Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Valtická 337, 69144 Lednice
Web: http://www.zf.mendelu.cz/
Telefón: +420 519 367 320Fax: -- neuvedené --E-mail: usmzr@zf.mendelu.cz
Sekretariát: Petra Juřenová

556     Ústav vinohradnictví a vinařství
Valtická 337, 69144 Lednice
Telefón: +420 519 367 250
Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: Stanislava Lukšová

552     Ústav zahradnické techniky
Valtická 337, 69144 Lednice
Telefón: +420 519 367 265
Fax: -- neuvedené --E-mail: uzt@zf.mendelu.cz
Vedúci: prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.

593     Vnitřní správa Lednice
Valtická 337, 69144 Lednice
Web: http://www.zf.mendelu.cz/
Telefón: +420 519 367 210
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Jiří Derganz
Sekretariát: Alena Ryzá