Pracoviská - Zahradnická fakulta


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

DZF
|
MEND
|
ÚBZ|ÚO|ÚPK
|
ÚPTZP|ÚŠMZR|
|
ÚZAKA
|
|
ÚZK
|

563     Ústav plánovania krajiny
Valtická 337, 69144 Lednice
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: kucera@zf.mendelu.cz
Vedúci: doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --

555     Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
Valtická 337, 69144 Lednice
Web: http://www.zf.mendelu.cz/
Telefón: +420 519 367 260
Fax: -- neuvedené --
E-mail: uptzp@zf.mendelu.cz
Vedúci: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Sekretariát: Ing. Miroslava Viktorinová
ZamestnanciGarantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamZáverečné práce


554     Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Valtická 337, 69144 Lednice
Web: http://www.zf.mendelu.cz/
Telefón: +420 519 367 320
Fax: -- neuvedené --
E-mail: usmzr@zf.mendelu.cz
Sekretariát: Petra Juřenová
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciBrožúra publikácií


561     Ústav zahradní a krajinářské architektury
Valtická 337, 69144 Lednice
Telefón: +420 519 367 290
Fax: +420 519 367 303
Sekretariát: Vladimíra Pulkrábková


552     Ústav zahradnické techniky
Valtická 337, 69144 Lednice
Telefón: +420 519 367 265
Fax: -- neuvedené --
E-mail: uzt@zf.mendelu.cz


553     Ústav zelinářství a květinářství
Valtická 337, 69144 Lednice
Web: http://www.zf.mendelu.cz/
Telefón: +420 519 367 230
Fax: -- neuvedené --E-mail: uzk@zf.mendelu.cz
Sekretariát: Bc. Blažena Dobšáková

593     Vnitřní správa Lednice
Valtická 337, 69144 Lednice
Web: http://www.zf.mendelu.cz/
Telefón: +420 519 367 210
Fax: -- neuvedené --
E-mail: info@zf.mendelu.cz
Vedúci: Ing. Jiří Derganz
Sekretariát: Alena Ryzá