Pracoviská - Zahradnická fakulta


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

DZF|MEND|ÚBZ|ÚO|ÚPK|ÚPTZP|ÚŠMZR|ÚVV|ÚZAKA|ÚZAT|ÚZK|VSL

591     Děkanát ZF
Valtická 337, 69144 Lednice
Web: http://www.zf.mendelu.cz/
Telefón: +420 519 367 220Fax: -- neuvedené --E-mail: info@zf.mendelu.cz
Vedúci: Ing. Eva Spěváková
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


571     Mendeleum - ústav genetiky
Valtická 337, 69144 Lednice
Web: http://www.zf.mendelu.cz/
Telefón: +420 519 367 310Fax: -- neuvedené --E-mail: baranek@mendelu.cz
Vedúci: doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


562     Ústav biotechniky zeleně
Valtická 337, 69144 Lednice
Web: http://www.zf.mendelu.cz/
Telefón: +420 519 367 270Fax: -- neuvedené --E-mail: ubz@zf.mendelu.cz
Vedúci: doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Sekretariát: Jana Nováková
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


551     Ústav ovocnictví
Valtická 337, 69144 Lednice
Web: http://www.zf.mendelu.cz/
Telefón: +420 519 367 240Fax: -- neuvedené --E-mail: uov@zf.mendelu.cz
Vedúci: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
Sekretariát: Bc. Blažena Dobšáková
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


563     Ústav plánovania krajiny
Valtická 337, 69144 Lednice
Web: http://www.zf.mendelu.cz/
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: kucera@zf.mendelu.cz
Vedúci: doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


555     Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
Valtická 337, 69144 Lednice
Web: http://www.zf.mendelu.cz/
Telefón: +420 519 367 260Fax: -- neuvedené --E-mail: uptzp@zf.mendelu.cz
Vedúci: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Sekretariát: Ing. Miroslava Viktorinová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


554     Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Valtická 337, 69144 Lednice
Web: http://www.zf.mendelu.cz/
Telefón: +420 519 367 320Fax: -- neuvedené --E-mail: usmzr@zf.mendelu.cz
Vedúci: doc. Dr. Ing. Petr Salaš
Sekretariát: Petra Juřenová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


556     Ústav vinohradnictví a vinařství
Valtická 337, 69144 Lednice
Web: http://www.zf.mendelu.cz
Telefón: +420 519 367 250Fax: -- neuvedené --E-mail: luksova@zf.mendelu.cz
Vedúci: doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.
Sekretariát: Stanislava Lukšová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


561     Ústav zahradní a krajinářské architektury
Valtická 337, 69144 Lednice
Web: http://www.zf.mendelu.cz/
Telefón: +420 519 367 290Fax: +420 519 367 303E-mail: uzaka@zf.mendelu.cz
Vedúci: doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová
Sekretariát: Vladimíra Pulkrábková
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


552     Ústav zahradnické techniky
Valtická 337, 69144 Lednice
Web: http://www.zf.mendelu.cz/
Telefón: +420 519 367 265Fax: -- neuvedené --E-mail: uzt@zf.mendelu.cz
Vedúci: prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
Sekretariát: Ing. Alice Čížková
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


553     Ústav zelinářství a květinářství
Valtická 337, 69144 Lednice
Web: http://www.zf.mendelu.cz/
Telefón: +420 519 367 230Fax: -- neuvedené --E-mail: uzk@zf.mendelu.cz
Vedúci: prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Sekretariát: Bc. Blažena Dobšáková
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


593     Vnitřní správa Lednice
Valtická 337, 69144 Lednice
Web: http://www.zf.mendelu.cz/
Telefón: +420 519 367 210Fax: -- neuvedené --E-mail: info@zf.mendelu.cz
Vedúci: Ing. Jiří Derganz
Sekretariát: Alena Ryzá
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií