Pracoviště - Zahradnická fakulta


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

DZF|
|
ÚBZ|ÚO|ÚPK||ÚŠMZR||||ÚZK|

562     Ústav biotechniky zeleně
Valtická 337, 69144 Lednice
Telefon: +420 519 367 270
Fax: -- neuveden --E-mail: ubz@zf.mendelu.cz
Vedoucí: doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Sekretariát: Jana Nováková

551     Ústav ovocnictví
Valtická 337, 69144 Lednice
Web: http://www.zf.mendelu.cz/
Telefon: +420 519 367 240
Fax: -- neuveden --
Sekretariát: Bc. Blažena Dobšáková

555     Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
Valtická 337, 69144 Lednice
Telefon: +420 519 367 260
Fax: -- neuveden --E-mail: uptzp@zf.mendelu.cz

556     Ústav vinohradnictví a vinařství
Valtická 337, 69144 Lednice
Web: http://www.zf.mendelu.cz
Telefon: +420 519 367 250
Fax: -- neuveden --
E-mail: luksova@zf.mendelu.cz
Vedoucí: doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.
Sekretariát: Stanislava Lukšová

561     Ústav zahradní a krajinářské architektury
Valtická 337, 69144 Lednice
Web: http://www.zf.mendelu.cz/
Telefon: +420 519 367 290Fax: +420 519 367 303
Vedoucí: doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová
ZaměstnanciGarantované předměty
Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
ZaměstnanciPřehled vypsaných témat


553     Ústav zelinářství a květinářství
Valtická 337, 69144 Lednice
Web: http://www.zf.mendelu.cz/
Telefon: +420 519 367 230Fax: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.

593     Vnitřní správa Lednice
Valtická 337, 69144 Lednice
Telefon: +420 519 367 210Fax: -- neuveden --E-mail: info@zf.mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Jiří Derganz
Sekretariát: Alena Ryzá
Zaměstnanci
Telefonní seznamPublikaceBrožura publikací
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikace