Pracoviště - Ústav statistiky a operačního výzkumuHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

113     Ústav statistiky a operačního výzkumu
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 132 401Fax: +420 545 132 420
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --