Pracoviská - Akademie


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

810     Akademie
Třída generála Píky 7, 61300 Brno (Černá Pole) - Studentské koleje - hotel
Web: www.skm.mendelu.cz
Telefón: +420 545 136 117Fax: +420 545 136 122E-mail: skm.koleje.akademie@mendelu.cz
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam