Pracoviská - Děkanát LDF


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

491     Děkanát LDF
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefón: +420 545 134 001
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Petr Pernica
Sekretariát: Blanka Dobešová