Pracoviště - Děkanát LDF


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

491     Děkanát LDF
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 001
Fax: -- neuveden --
Sekretariát: Blanka Dobešová