Pracoviská - Děkanát LDF


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

SO
|

Studijní oddělení děkanátu LDF
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole) - bud. B - 1. patro
Telefón: +420 545 134 003
Fax: -- neuvedené --
E-mail: miluse.blechova@mendelu.cz
Vedúci: Ing. Miluše Blechová
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Publikácie
Brožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznam


Oddělení jazykové přípravy
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole) - bud. B - přízemí
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: PhDr. Lenka Řitičková
Sekretariát: -- neuvedené --