Pracoviště - Děkanát LDF


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

|OJP

Studijní oddělení děkanátu LDF
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole) - bud. B - 1. patro
Telefon: +420 545 134 003
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Miluše Blechová
Sekretariát: -- neuveden --

Oddělení jazykové přípravy
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole) - bud. B - přízemí
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: PhDr. Lenka Řitičková
Sekretariát: -- neuveden --