Pracoviská - Zkušebna nábytku


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

478     Zkušebna nábytku
Zemědělská 3, 61300 Brno
Telefón: +420 545 134 174Fax: -- neuvedené --E-mail: test.furniture@mendelu.cz
Vedúci: Ing. Miroslav Zapletal
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií