Pracoviská - Zkušebna nábytku


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

478     Zkušebna nábytku
Zemědělská 3, 61300 Brno
Telefón: +420 545 134 174
Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Projekty
PublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznam