Pracoviská - Zkušebna nábytku


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

478     Zkušebna nábytku
Zemědělská 3, 61300 Brno
Telefón: +420 545 134 174
Fax: -- neuvedené --E-mail: test.furniture@mendelu.cz
Vedúci: Ing. Miroslav Zapletal, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
ProjektyPublikácie
Brožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamBrožúra publikácií