Pracoviště - Zkušebna nábytkuHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

478     Zkušebna nábytku
Zemědělská 3, 61300 Brno
Telefon: +420 545 134 174Fax: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --