Pracoviště - Zkušebna nábytku


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

478     Zkušebna nábytku
Zemědělská 3, 61300 Brno
Telefon: +420 545 134 174Fax: -- neuveden --E-mail: test.furniture@mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Miroslav Zapletal
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikací
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikací