Pracoviště - Zkušebna stavebně truhlářských výrobkůHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

473     Zkušebna stavebně truhlářských výrobků
K Cihelně 304, 76302 Zlín - Louky
Web: http://www.zstv.cz
Telefon: +420 770 139 713
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Petr Sláčík
Sekretariát: Jana Barcuchová