Pracoviská - Ústav ekologie lesa


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

471     Ústav ekologie lesa
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://uel.ldf.mendelu.cz/
Telefón: +420 545 134 180
Fax: -- neuvedené --
E-mail: uel@mendelu.cz
Vedúci: Ing. Jan Světlík, Ph.D.
Sekretariát: Kateřina Uherková
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznamProjektyPublikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamBrožúra publikáciíZáverečné práce