Pracoviská - Ústav ekologie lesa


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

471     Ústav ekologie lesa
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://uel.ldf.mendelu.cz/
Telefón: +420 545 134 180Fax: -- neuvedené --E-mail: uel@mendelu.cz
Sekretariát: Kateřina Uherková