Pracoviště - Ústav ekologie lesa


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

471     Ústav ekologie lesa
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 180
Fax: -- neuveden --
E-mail: uel@mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Jan Světlík, Ph.D.
Sekretariát: Kateřina Uherková
ZaměstnanciGarantované předměty
Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Telefonní seznamBrožura publikacíZávěrečné práce