Pracoviště - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologiíHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

443     Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://wood.mendelu.cz
Telefon: +420 545 134 050
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.
Sekretariát: Iva Chaloupková