Pracoviská - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

443     Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefón: +420 545 134 050
Fax: -- neuvedené --
E-mail: chal@mendelu.cz
Vedúci: prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.
Sekretariát: Iva Chaloupková